Privacy verklaring

In deze privacyverklaring laat ik je weten welke gegevens ik van jou verzamel als wij een zakelijke overeenkomst zijn aangegaan. Ook waarom en hoe ik dat doe.  

Wie

Lopen in Balans, gevestigd aan De Finne 19 in Mantgum is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Website-adres is: http://lopeninbalans.nl

Contactgegevens:
https://lopeninbalans.nl

Mantgum +31 6 57142007.

Accepteren privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op al mijn diensten. Als je ervoor kiest een dienst van mij af te nemen geef je daarmee aan het privacybeleid te accepteren. 

Persoonsgegevens die Lopen in Balans verwerkt

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Ik gebruik deze gegevens om je te laten weten wanneer je een workshop kunt volgen bij me EN wanneer een les vervalt. Ik verstuur ook een nieuwsbrief ‘De lopende Balans’ waarin ik je op de hoogte houd van mijn activiteiten en waarin ik je hoop te inspireren. Je kunt je hiervoor te allen tijde weer afmelden met een link onderaan de nieuwsbrief.

Indien er sprake is van een zakelijke opdrachtgever zal ik ook vragen om een (post)adres t.b.v. facturatie.

Soms komt een dienst in aanmerking voor een vergoeding van een zorgverzekeraar en stelt deze eisen aan de factuur, bijvoorbeeld het opnemen van een geboortedatum. In dat geval heb ik ook die persoonsgegevens van je nodig.

Neem je bij mij een training in het kader van runningtherapie af dan zal ik je vragen naar je fysieke en psychische gesteldheid, zodat ik je adequaat kan begeleiden in jouw proces.

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lopeninbalans.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag LopeninBalans persoonsgegevens verwerkt

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Ik analyseer jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte, maar dan gaat het vooral om aantallen (niet om naam- en adresgegevens).

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. 

Bewaren van persoonsgegevens

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > 1 jaar > Reden
Voor- en achternaam > 1 jaar > Om je te kunnen bellen of e-mailen of schrijven indien dit nodig is om  dienstverlening uit te kunnen voeren
Telefoonnummer en emailadres > 1 jaar > Om je te kunnen bellen of e-mailen of schrijven indien dit nodig is om dienstverlening uit te kunnen voeren
Enzovoort > 1 jaar > Om je te kunnen bellen of e-mailen of schrijven indien dit nodig is om dienstverlening uit te kunnen voeren.

Ik verstuur ook een nieuwsbrief ‘De lopende Balans’ waarin ik je op de hoogte houd van mijn activiteiten en waarin ik je hoop te inspireren. Je kunt je hiervoor te allen tijde weer afmelden met een link onderaan de nieuwsbrief. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verstrek uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies

De website van Lopen in Balans gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. LopeninBalans gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatst de website cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat ik op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan de website ben je al geïnformeerd over deze cookies en is je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamel ik de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Ingevulde informatie die via het contactformulier bij mij binnenkomen worden conform de normen en criteria in dit document verwerkt.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Beveiliging persoonsgegevens

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@lopeninbalans.nl

Welke rechten je hebt over je data

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door LopeninBalans en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@lopeninbalans.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Ik wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons